INGE JOHANSEN HAR GÅTT BORT.


Vår redaktør, Inge Johansen, døde søndag 19. mai, 78 år gammel.


Det er nesten utrolig å måtte meddele dette omtrent samtidig som

dere har mottatt siste utgave av medlemsbladet vårt. Dessverre ble

det slik at ferdiggjøringen av bladet var noe av det siste Inge fikk

gjort før sykdommen tok overhånd og han fikk så vidt sett det ferdige

bladet. Inge fikk en alvorlig diagnose for et par år siden, men fikk behandling og var alltid positiv med tanke på den videre utvikling. For ikke lenge siden ble han imidlertid dårligere og han måtte i siste liten motvillig melde forfall til vårt årsmøte. Etter dette merket vi at han raskt ble dårligere, men han var som alltid positiv så vi ble overrasket over at det gikk så raskt.


I KFF satte Inge spor etter seg umiddelbart etter at han tok på seg redaktørvervet i 2020. I kjent stil, svarte han positivt med en gang han ble forespurt. Da vi manglet et styremedlem i 2021 tok han på seg jobben som foreningens sekretær. Uansett hva det gjaldt sa han seg villig til å gjøre en jobb uavhengig om det var noe han hadde lyst til eller ikke. Selv om vårt samlerområde antakelig ikke var det som lå hans hjerte nærmest, gjorde han en fantastisk jobb som redaktør og lagde etter vårt skjønn et usedvanlig godt blad noe vi fikk bekreftet da bladet ble bedømt under den nasjonale utstillingen i Harstad i fjor.


Inge var en markant mann i samlermiljøet gjennom mange år. Det er først og fremst i Moss Filatelistklubb han har markert seg som styremedlem over lang tid. Han var formann i hvert fall i to perioder og satt som formann der da han døde. I mange år redigerte han en frimerkespalte i Moss Avis og han var redaktør for medlemsbladet til olympiasamlerforeningen. Han var med og arrangerte flere frimerkeutstillinger og satt i hovedkomiteen for Nordia 2019 i Grålum hvor han bl.a. hadde ansvaret for utstillingskatalogen.


I 2018 ga han ut boken Posten i Råde som er en glimrende lokalposthistorisk bok.


Det var nok motivsamlingen om sykkelen som i mange år var hans hovedsamling. I senere år har han stilt ut samlingen The Bicycle – The messenger of death som han har oppnådd gode resultater for, også internasjonalt. Det var nok denne samlingen som inspirerte ham til å bli medlem av KFF. Dette eksponatet ligger også ute på våre hjemmesider og er vel verdt en gjennomgang.


Vi i KFF har mye å takke Inge for og det er ingen tvil om at han var en ildsjel til etterfølgelse!


Bjørn Muggerud

NYHETER.


HJELP!

KFF står nå uten redaktør og vi gjenstående styremedlemmer John Torstad og Bjørn Muggerud har ingen muligheter til å ta på oss denne jobben. Vi ber derfor innstendig om hjelp fra våre medlemmer. Dersom vi fortsatt skal få ut et blad trenger vi en redaktør i en overgangsperiode eller på permanent basis.

Det virker som stofftilgangen for tiden er god så det bør først og fremst være snakk om en redigeringsjobb og i liten grad å produsere stoff selv. Det skal ikke være nødvendig med veldig avanserte datakunnskaper og selve jobben må kunne utføres hvor som helst fra med en PC.

Dersom du lurer på om du kan bidra eller ønsker å høre mer om hva denne interessante jobben innebærer, ta kontakt med John eller Bjørn.


HAR DU SENDT MAIL TIL REDAKTØR ELLER TIL KFF I SENERE TID ?

Foreningens mailadresse krigsogfeltpost@gmail.com har blitt håndtert av vår sekretær Inge Johansen. Dette er en personlig konto og vi har så langt ikke fått tilgang til denne etter Inges død da overføringen må skje gjennom Google.

Dersom du har sendt en henvendelse til denne adressen i senere tid uten å få respons, ber vi om at du sender eposten på nytt til bmuggeru@online.no Tilsvarende om du har sendt noe til Inges privatadresse om det er bidrag til medlemsbladet eller andre spørsmål, ber vi om at du sender dette på nytt.


BØKER.

Bokanmeldelser er lagt ut.


EKSPONAT.

Nytt eksponat lagt ut: Norway at War tilhørende Per-Christian Wallén.

Nytt eksponat er lagt ut: The bicycle - The messenger of death tilhørende Inge Johansen.


ÅRETS BOK..


Ny bok fra Trond Schumacher og John Torstad:


DEN MILITÆRE POST- OG TELEGRAFKONTROLLEN 1944 - 1946.


Planlegging, implementering og gjennomføring.


En historisk framstilling av de alliertes og den norske Regjerings kontroll med kommunikasjonene i Norge ved avslutningen av og like etter 2. verdenskrig.


Pris kr. 250 + porto


KFF.

Krigs- og feltpostforeningen er en ideell organisasjon som har som formål å fremme interessen for krigsposthistorie. Foreningen ble etablert i 1987 og har ca 130 medlemmer. Foreningen har som målsetting å få fram ny informasjon om den norske krigsposthistorien og gjøre denne kjent for frimerkesamlere og posthistorikere i form av publikasjoner og artikler i filatelistiske tidsskrifter. Foreningen har et eget medlemsblad "Tidsskrift for krigs- og feltpost", som er et viktig bindeledd mellom medlemmene og som brukes som et kommunikasjonsmiddel for foreningens utadrettede virksomhet. Gratis eksemplar kan du få ved å kontakte foreningen.

Krigs- og feltpostforeningen avholder årlig 1 til 2 møter i Oslo-regionen, derav 1 årsmøte. På møtene holdes det foredrag om ulike krigsposthistoriske temaer, visning av samlinger, brevbytte og drøftelse/diskusjoner om ulike posthistoriske områder som foreningen jobber med. Foreningen avholder 2 auksjoner årlig som er kun for medlemmene.

Medlemskontigenten er:

  • 400 kr for medlemmer i Norge

  • 450,- for medlemmer bosatt i utlandet.

Krigs- og feltpostforeningen ønsker å knytte til seg nye medlemmer som har interesse av krigspost. Har du interesse av dette samleområdet, så vil et medlemskap være til uvurderlig nytte. Hvis du ønsker å bli medlem send oss en e-post og vi sender deg nødvendig informasjon.

HVA ER KRIGSPOST?

Krigspost som samleområde beskjeftiger seg med postsensur og feltpost under 1. og 2. verdenskrig. Naturlig nok er de fleste samlere mest opptatt av 2. verdenskrig. Årene fra 1940 til 1945 er en viktig del av Norges nyere historie. Alt er ennå ikke kjent og fortalt. Dette gjelder også posthistorien, med postkontroll og sensur i mange ulike former.

For soldaten ved fronten var feltposten bindeleddet til familie og venner. Uteble feltposten, sank moralen. Studiet av feltpostnummer, feltpoststempler og feltpostens veier og behandling, er et stort forskningsområde som vi såvidt har tatt fatt på.

Også feltposten i fredstid er et spennende og nyanserikt samleområde. Ikke minst fordi norsk FN-personell er deltakere i fredsbevarende styrker rundt om i verden. Dette avstedkommer stadig nye feltpoststempler og feltposthistorie.

Er du interessert i dette store og spennende samleområdet, vil et medlemskap i foreningen være fordelaktig. Du kan eventuelt kontakte noen i styret for nærmere informasjon.

Webmaster: Jan Lauridsen   mail: janlauridsen45@gmail.com