NYHETER.

Bokanmeldelser er lagt ut.


Nytt eksponat lagt ut: Norway at War tilhørende Per-Christian Wallén.

Nytt eksponat er lagt ut: The bicycle - The messenger of death tilhørende Inge Johansen.


ÅRETS BOK..


Ny bok fra Trond Schumacher og John Torstad:


DEN MILITÆRE POST- OG TELEGRAFKONTROLLEN 1944 - 1946.


Planlegging, implementering og gjennomføring.


En historisk framstilling av de alliertes og den norske Regjerings kontroll med kommunikasjonene i Norge ved avslutningen av og like etter 2. verdenskrig.


Pris kr. 250 + porto


KFF.

Krigs- og feltpostforeningen er en ideell organisasjon som har som formål å fremme interessen for krigsposthistorie. Foreningen ble etablert i 1987 og har ca 130 medlemmer. Foreningen har som målsetting å få fram ny informasjon om den norske krigsposthistorien og gjøre denne kjent for frimerkesamlere og posthistorikere i form av publikasjoner og artikler i filatelistiske tidsskrifter. Foreningen har et eget medlemsblad "Tidsskrift for krigs- og feltpost", som er et viktig bindeledd mellom medlemmene og som brukes som et kommunikasjonsmiddel for foreningens utadrettede virksomhet. Gratis eksemplar kan du få ved å kontakte foreningen.

Krigs- og feltpostforeningen avholder årlig 1 til 2 møter i Oslo-regionen, derav 1 årsmøte. På møtene holdes det foredrag om ulike krigsposthistoriske temaer, visning av samlinger, brevbytte og drøftelse/diskusjoner om ulike posthistoriske områder som foreningen jobber med. Foreningen avholder 2 auksjoner årlig som er kun for medlemmene.

Medlemskontigenten er:

  • 400 kr for medlemmer i Norge

  • 450,- for medlemmer bosatt i utlandet.

Krigs- og feltpostforeningen ønsker å knytte til seg nye medlemmer som har interesse av krigspost. Har du interesse av dette samleområdet, så vil et medlemskap være til uvurderlig nytte. Hvis du ønsker å bli medlem send oss en e-post og vi sender deg nødvendig informasjon.

HVA ER KRIGSPOST?

Krigspost som samleområde beskjeftiger seg med postsensur og feltpost under 1. og 2. verdenskrig. Naturlig nok er de fleste samlere mest opptatt av 2. verdenskrig. Årene fra 1940 til 1945 er en viktig del av Norges nyere historie. Alt er ennå ikke kjent og fortalt. Dette gjelder også posthistorien, med postkontroll og sensur i mange ulike former.

For soldaten ved fronten var feltposten bindeleddet til familie og venner. Uteble feltposten, sank moralen. Studiet av feltpostnummer, feltpoststempler og feltpostens veier og behandling, er et stort forskningsområde som vi såvidt har tatt fatt på.

Også feltposten i fredstid er et spennende og nyanserikt samleområde. Ikke minst fordi norsk FN-personell er deltakere i fredsbevarende styrker rundt om i verden. Dette avstedkommer stadig nye feltpoststempler og feltposthistorie.

Er du interessert i dette store og spennende samleområdet, vil et medlemskap i foreningen være fordelaktig. Du kan eventuelt kontakte noen i styret for nærmere informasjon.

Webmaster: Jan Lauridsen   mail: janlauridsen45@gmail.com