PF - PERSONLIGE FRIMERKER.


Krigs- og feltpostforeningen utgir årlig et personlig frimerke (PF) som lanseres på årsmøtet i april. De som ikke har anledning til å delta kan bestille årets PF i etterkant av møtet. Foreningen har fortsatt noen tidligere utgivelser til salgs for kr. 25 pr stk + porto. Nedenfor vises alle utgitte PF-er fra starten av i 2009 og fram til i dag. Kan bestilles gjennom foreningens epostadresse.