NORSK FELTPOST - I MILITÆR OG SIVIL BRUK.

I Norge har feltpost hatt to betydninger, en for et militært bruk og en for sivilt bruk. For den militære bruken kan vi dele opp i to typer igjen, en for faste feltpostkontorer/feltpoståpnerier i militærleirer, og en for feltpostkontorer under militærøvelser eller krigshandlinger. For den sivile feltposttjenesten var det et midlertidig postkontor/poståpneri som ble sendt ut i felten, for eksempel ved fiskerier, anleggsvirksomhet eller utstillinger. Det første feltpoststempelet ble gravert i 1888 og stemplene har vært i bruk helt opp til våre dager.


Eksponatet tilhører Per-Christian Wallén.