PUBLIKASJONER.


BØKER.

Krigs- og feltpostforeningen har som siktemål å utgi en bok/CD hvert år. Denne publikasjonen mottar medlemmene gratis. Klikk på bilde av boka så får du fram en anmeldelse.


Det er mulig å få kjøpt endel av disse bøkene nedenfor. Bestilling av bøker gjøres via epost til Krigs- og Feltpostforeningen:  krigsogfeltpost@gmail.com Bøker effektueres fortløpende etter mottatt bestilling og etter at vi har registrert innbetaling til foreningens bankkonto: 0531.01.55812.


TIDSSKRIFT FOR KRIGS- OG FELTPOST.

Foreningen har et eget medlemsblad "Tidsskrift for krigs- og feltpost", som er et viktig bindeledd mellom medlemmene og som brukes som et kommunikasjonsmiddel for foreningens utadrettede virksomhet. Gratis eksemplar kan du få ved å kontakte foreningen.

REDAKTØR: Inge Johansen - mail: ingejo4@online.no


PERSONLIGE FRIMERKER.

I tillegg utgir foreningen PF'er (personlige frimerker) til hvert årsmøte. Disse finner du her.