STYRET.


Krigs- og feltpostforeningen har følgende styre:

Leder:                    Bjørn Muggerud                   Mail: bmuggeru@online.no

                                  Oscars gate 88

                                  0256 OSLO


Styremedlem:   John Torstad                          Mail: johntorstad@gmail.com

                                 Gausdalsgate 162B

                                  2615 LILLEHAMMER


Styremedlem:   Inge Johansen                      Mail: ingejo4@online.no

                                Råde torg 18

                                1640 RÅDE


Revisor:                Kjell Jönsson                         Mail: kjelljon@online.no


Valgkomite:        Svein H. Andersen              Mail: sveinhartor@gmail.no

                              

                                 Øivind Rojahn  Karlsen    Mail: oivindrk@gmail.com


Redaktør:           


Organisasjonsnummer:   994 003 097

Kontonummer:                     0531 01 55812

VEDTEKTER.

Foreningens vedtekter.


ÅRMSMELDING.

Årsberetning 2022.


ÅRSMØTET.

Protokoll fra årsmøtet 2023.