ARTIKLER.

Her kan du finne artikler, både fra eldre nummer av TFK og artikler skrevet spesielt for nettstedet.

Artikler skrevet for hjemmesiden:


John Torstad:                                           Control of postal mail in Norway 1945

Bjørn Muggerud/Svein Andersen:   Falske stempler!

Artikler fra eldre nummer av TFK:


2024 nr. 2 - John Torstad:                    Norsk postkontroll av innenlands sendt trykksak i mai 1945.

2024 nr. 1 - Hallvard Slettebø:            Altmark-affæren.

2023 nr. 4 - Inge Johansen:                 MS Rigel.

2023 nr. 3 - John Torstad:                     Post fra utlandet som på grunn av gjeldende sensurbestemmelser                                                                             ikke kan bli levert ut til adressatene.

2020 nr. 1 - Jan Lauridsen:                  Postkontrollkontor nr. 10 Vardø.