TIDSSKRIFT FOR KRIGS- OG FELTPOST - INNHOLD 2024

INNHOLD TKF 2024 Nr. 1:


Svenska Norgeshjälpen - Frihetshälsing til Norge.


Tobakkskort.


Baksiden av et brev åpner en utrolig krigshistorie fra virkeligheten.

Tysk tjenestebrev satt i porto - manipulert?


Altmark-affæren. Krigshandlingen som gjorde Jøssingfjord verdenskjent.  Hallvard Slettebø.


Staffans posthistoriska "hörna".


Krigshistorisk forening Bodø og Bodø Bunkermuseum


Etterretningstjenesten i Stavangerområdet.