TIDSSKRIFT FOR KRIGS- OG FELTPOST - INNHOLD 2023

INNHOLD TKF 2023 Nr. 3.

Post fra utlandet som på grunn av gjeldende sensurbestemmelser ikke kan bli levert ut til adressatene. Av John Torstad.


De norske ”Londonfrimerkene” 1943. Av Sveinung Svendsen.


Gruvnäringen och malmtransporterna 1940 – 1945 Av Staffan Karlsson.


Postverket under krigen 1940-1945. Fredrikstad.


Det amerikanske feltpostkontoret i Oslo 1945. APO 544.


Militärpostala försändelser. Av Staffan Karlsson.


American World War II Patriotic covers – med Norsk tilknytning. Del II. Av John Torstad.


Etterretningstjenesten i Stavangerområdet.Historien om Harald Sem, brødrene Knut og Øyvind Aksnes samt Gabbi Sømme. Del 2. Av Geir Lunde side 22

INNHOLD TKF 2023 Nr. 4:


Posten fra Skottland til Avsnittskommando Finnmark (A K F) / Distriktskommando Finnmark (D K F) og soldatene i 2. bergkompani i Finnmark 1944 - 45.


MS "Rigel".


Norsk Feltpost, oppdatering til boka fra 2017 (1).


Et utstillingseksponat.


Et utvalg brev fra foreningsens høstauksjon.


Et brev fra Canada.


Etterretningstjenesten i Stavangerområdet.